Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (zie onder). Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Houd bij het retourneren van artikelen rekening met de volgende punten:

  • kosten voor beschadigingen (door verwerking / montage) zijn voor rekening van de consument;
  • voorzien van aangehechte labels en stickers indien redelijkerwijs mogelijk;
  • artikelen die speciaal voor u, naar uw instructies, op maat of op kleur worden gemaakt, kunnen niet geretourneerd worden;
  • artikelen die kunnen bederven binnen het bedenktermijn zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht;
  • wij vragen u om de retourzending te voorzien van een zo volledig mogelijk ingevuld retourformulier.

U kunt het artikel retourneren aan ons op het volgende adres, van Aalsburg B.V. Paalgraaf11, 4174 LC Hellouw. Na ontvangst door van Aalsburg B.V. wordt de koper op de hoogte gesteld middels e-mail. De kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Wij adviseren daarom altijd de originele verpakking zorgvuldig open te maken, zodat u deze eventueel weer (deels) kunt gebruiken om de bestelling terug te sturen. Transport, van de door u te retourneren artikelen, door van Aalsburg B.V. is in overleg mogelijk. De kosten hiervan bedragen € 0,79 per kilometer, inclusief btw. Print het Europees retourformulier. Dit formulier graag ingevuld toevoegen aan uw retourzending.

Wij betalen het aankoopbedrag inclusief standaard kosten voor de heenzending van de geretourneerde artikelen binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing dat u de overeenkomst wilt herroepen terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij vragen u te streven naar de producten ongebruikt te laten en, indien mogelijk in originele onbeschadigde verpakking.