Disclaimer

Informatie
Van Aalsburg besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van haar website. Het is toch mogelijk dat de inhoud van deze site onvolledig, verouderd of niet correct is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Link naar andere sites
Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. Van Aalsburg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

Copyright
Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, formulieren, afbeeldingen, kaarten, geluids- en videofragmenten etc.) is eigendom van Van Aalsburg behalve als dit anders is vermeld. U mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Als u citeert, dan met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van Van Aalsburg worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.

  • Van Aalsburg B.V. Certificaten
  • CO2 Prestatieladder
  • FSCĀ® certificaat
  • NAK tuinbouw 72432
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • VCA**